Data Kependudukan
 NO     KODE          WILAYAH                          KECAMATAN                             KK                             JIWA
                              DESA Laki-Laki   Perempuan   Jumlah   Laki-Laki Perempuan    Jumlah
                          12.820 3.196 16.016 31.968 31.765 63.733
    01 KEC. SITELLU TALI URANG JEHE 2.733 670 3.403 7.140 7.081 14.221
1 2001 Tanjung Meriah 437 113 550 1.124 1.101 2.225
2 2002 Tanjung Mulia 397 97 494 1.060 1.058 2.118
3 2003 Kaban Tengah 354 83 437 940 914 1.854
4 2004 Bandar Baru 379 91 470 1.054 1.016 2.070
5 2005 Simberuna 166 39 205 407 409 816
6 2006 Perolihen 218 60 278 589 562 1.151
7 2007 Maholida 184 51 235 472 461 933
8 2008 Perjaga 116 24 140 296 314 610
9 2009 Malum 165 29 194 417 408 825
10 2010 Mbinalun 317 83 400 781 838 1.619
                   
  02 KEC. KERAJAAN 2.446 730 3.176 6.237 6.414 12.651
11 2001 Sukaramai 424 173 597 1.034 1.107 2.141
12 2002 Kuta Saga 278 89 367 642 686 1.328
13 2003 Kuta Meriah 202 48 250 487 537 1.024
14 2004 Kuta Dame 568 190 758 1.513 1.600 3.113
15 2005 Perpulungen 393 94 487 1.062 1.035 2.097
16 2006 Pardomuan 118 34 152 301 285 586
17 2014 Majanggut 1 244 55 299 644 615 1.259
18 2015 Majanggut 2 45 4 49 108 100 208
19 2016 Surung Mersada 86 24 110 228 237 465
20 2021 Perduhapen 88 19 107 218 212 430
                 
 
03
KEC. SALAK
2.522
615
3.137
5.987
5.979
11.966
21 2001 Salak 1 526 123 649 1.259 1.246 2.505
22 2002 Salak 2 601 173 774 1.377 1.400 2.777
23 2003 Boangmanalu 857 202 1.059 1.965 1.972 3.937
24 2009 Sibongkaras 71 13 84 174 179 353
25 2013 Kuta Tinggi 222 49 271 602 552 1.154
26 2014 Penanggalan Binanga Boang 245 55 300 610 630 1.240
                 
  04 KEC. SITELLU TALI URANG JULU 1.103 262 1.365 2.694 2.634 5.328
27 2001 Ulumerah 204 60 264 503 456 959
28 2002 Pardomuan 254 41 295 642 619 1.261
29 2003 Silima Kuta 298 91 389 688 712 1.400
30 2004 Lae Langge Namuseng 202 38 240 503 478 981
31 2005 Cikaok 145 32 177 358 369 727
                 
  05 KEC. PERGETTENG GETTENG SENGKUT 1.169 279 1.448 2.837 2.866 5.703
32 2001 Kecupak 1 174 51 225 434 455 889
33 2002 Kecupak 2 480 100 580 1.144 1.139 2.283
34 2003 Aornakan 1 189 44 233 459 495 954
35 2004 Simerpara 108 22 130 263 243 506
36 2005 Aornakan 2 218 62 280 537 534 1.071
                 
  06 KEC. PAGINDAR 380 66 446 970 861 1.831
37 2001 Sibagindar 111 27 138 300 271 571
38 2002 Napatalun Perlambuken 87 18 105 229 219 448
39 2003 Lae Mbentar 84 7 91 176 158 334
40 2004 Pagindar 98 14 112 265 213 478
                 
  07 KEC. TINADA 1.210 298 1.508 3.010 2.943 5.953
41 2001 Kuta Babo 160 33 193 394 407 801
42 2002 Tinada 277 85 362 689 686 1.375
43 2003 Silima Kuta 247 50 297 609 545 1.154
44 2004 Mahala 200 44 244 509 491 1.000
45 2005 Prongil 193 46 239 483 485 968
46 2006 Buluh Tellang 133 40 173 326 329 655
                 
  08 KEC. SIEMPAT RUBE 1.257 276 1.533 3.093 2.987 6.080
47 2001 Siempat Rube 2 238 56 294 581 578 1.159
48 2002 Siempat Rube 1 303 59 362 714 651 1.365
49 2003 Mungkur 153 37 190 366 361 727
50 2004 Siempat Rube 4 302 61 363 777 766 1.543
51 2005 Kuta Jungak 123 29 152 320 311 631
52 2006 Traju 138 34 172 335 320 655
Sumber : DataBase Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat (28 Februari 2020)            

Copyright © 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pakpak Bharat All Right Reserved